Når vi ikke oplever glæde og tilfredshed i livet er vi tilbøjelige til at tænke, at hvis bare andre opførte sig anderledes over for os, så ville alt være godt og lykkeligt.

At ville lave om på andre er et udmattende arbejde. Der imod er der et befriende og kraftfuldt perspektiv i at lade forandringerne begynde hos os selv.

Formålet med Essentiel integrativ psykoterapi® er gennem samtaler at finde nænsomt og effektivt ind til sagens kerne.

Målet er at skabe forandring i og for dig selv, til glæde for dig og dine omgivelser.

Samtalerne foregår i en let stemning, samtidig med at der arbejdes i dybden.

Der er fokus på dine ressourcer og muligheder fremadrettet.

Der arbejdes med at forløse chok og traumer, fornyelse af tankemønstre og indgroede forestillinger om dig selv og din omverden.

Essentiel Integrativ metode® har et holistisk menneskesyn, der opfatter mennesket som et hele, bestående af sjæl, sind og krop.

Essentiel integrativ metode® er anderkendt og godkendt i både ind - og udland af European Association for Integrative Psychotherapy.