Vi kan enten være ude eller hjemme i os selv

Alle mennesker oplever perioder i livet som kan være svære at håndtere eller acceptere og leve med. Man kan opleve at miste, at livet føles tungt og at man har for meget bære på. Eller man kan have været udsat for noget traumatisk.

Det kan være situationer hvor man selv eller nogen i familien rammes af sygdom. Eller hvor man oplever problemer i forhold til ens partner, børn eller øvrige familie.

Det kan være i forbindelse jobbet eller i manglen på et. Man kan plages af bekymringer om fremtiden eller have fortrydelse over ting i fortiden. Det kan være at man plages af mindreværd, at man føler sig angst, jaget eller stresset.

Det kan være følelsen af at være fastlåst, og ikke at kunne finde en udvej. Man kan føle sig utilfreds eller ked af det, og have svær ved at se meningen med det hele.

Forskellen på at søge støtte og hjælp hos en terapeut, i forhold til sine nærmeste er:

- at du kan sige det svære, uden at være bange for at sårer nogen, eller skulle tage hensyn, eller pakke noget ind.

- at jeg lytter opmærksomt, uden at give gode råd.

- at du har tid og rum til at kunne se det hele mere ude fra.

- at jeg guider dig til at komme hjem i dig selv, hvorfra mod, ægte glæde, ro og fred har sin virkelige kilde.