Essentiel Terapi

Psykoterapeut  Sanne Glenhammer

Facebook logo med link til Psykoterapeut Sanne Glenhammer på Facebook

 

Hvad får du ud af det?


Samtale terapi - Rejsen fra at være ude af sig selv til at komme hjem.

Er du villig til at investere i dig selv og din proces, hvor du begynder at transformere vrede, skyld og skam til større ro, frihed, lethed og humor?

Med min hjælp og kærlig støtte guides du til at gå i dybden. Via det du mærker i kroppen finder vi roden til det du synes er svært.

Vi undersøger dine overbevisninger og strategier, og finder de chok og traumer som gemmer sig i dit nervesystem. Jeg hjælper dig med at transformere oplevelserne til læring, mening og indsigt. Målet er at du kan se på sagens kerne med de kærlige øjne du manglede tidligt i dit liv.

Undervejs vil du mærke dig selv og din sårbare sider. Du ikke er alene. Jeg støtter dig i at have mod til være med dem. Målet er at kunne acceptere og anerkende den du virkelig er med alle dine sider, så du vil kunne være mere åben og ærlig tilstede.

Du vil helt sikkert opleve indre modstand mod forandring, det er ganske almindeligt. Jeg holder kursen for dig, for selvfølgelig skal også det mødes, med undersøgen empati og forståelse.

Når du bliver bekendt med dine triggere, dine mønstre og livstema, vil dine nuværende reaktioner give mening på et dybere plan.

Du vil opdage, at du ikke behøver at være et magtsløs offer for din egen bagage og egne eller andres meninger eller bebrejdelser. I stedet kan begynde at reagere og handle mere hjemme fra dig selv og i nuet, og mindre på baggrund af din fortid eller frygt for fremtiden.

Du vil du opleve at have større indre styrke og frihed til at træffe de valg som tjener dig - både på kort og længere sigt. Når du tager det ansvar det der er dit, finder du styrken til både at kunne sige JA eller NEJ uden drama.

Du vil bedre kunne vurdere hvilke handlinger der tjener dig bedst i dine relationer. Ligeledes vil du blive bevidst om hvornår du overskrider dine eller andres grænser.

Mellem sessionerne bruger du dine nye erkendelser, til at se og mærke din hverdag fra et nyt perspektiv. Du vil også blive mere bevidst om hvornår du går ud af dig selv og hvad der skal til for at komme tilbage.

Ved næste session forsættes processen, med afsæt i det du oplever, og som du gerne vil have belyst blive klogere på og forsat integrere.

Er du klar til at begynde rejsen, mod at sætte dig selv fri af dine egne uhensigtsmæssige mønstre og finde modet til at kunne være mere nærværende til stede i dine relationer på en mere sund, balanceret og kærlig måde?

I så fald vil jeg gerne være den som holder lyset, støtter, guider. Jeg vil både være med dig i det sårbare og glædes med dig over hvert af dine fremskridt.